Café 70+ för Karan!

Startdatum: 25.09.2019
Kursperiod: 25.09.2019 - 18.12.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Närpes r.f.
Plats: Folkhälsanhuset i Närpes
Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.11.2018
Kurskod: B9000012059

70+ Café för Karan!
Syftet med träffarna är att skapa en mötesplats för äldre män under lättsamma former och med olika teman. Tid finns reserverad för samvaro och intressanta diskussioner.

Träffarna hålls i Samlingsrummet vid Folkhälsanhuset i Närpes, Åvägen 9, södra ingången (vid Päivis mot Nygårds)

Träffarna hålls 25.9, 30.10, 27.11 och 18.12 kl 13-15

Ledare: Håkan Westermark och Jarl-Erik Sundblad

Träffarna är gratis, men för kaffe och tilltugg uppbärs avgift.

Tillsammans förbättrar vi världen!


Ingen anmälan. För mer info Jeanette Häggkvist 040-539 7356 

Tider :

25.09.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
30.10.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
27.11.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
18.12.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes