70+ Café för Karan!

Startdatum: 26.09.2018
Kursperiod: 26.09.2018 - 19.12.2018
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Närpes r.f.
Plats: Folkhälsanhuset i Närpes
Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2018
Kurskod: B9000012036

70+ Café för Karan!
Syftet med träffarna är att skapa en mötesplats för äldre män under lättsamma former och med olika teman. Tid finns reserverad för samvaro och intressanta diskussioner.

Träffarna hålls i Samlingsrummet vid Folkhälsanhuset i Närpes, Åvägen 9, södra ingången (vid Päivis mot Nygårds)

Träffarna hålls 26.9, 24.10, 28.11 och 19.12.

Ledare: Håkan Westermark och Jarl-Erik Sundblad

Träffarna är gratis, men för kaffe och tilltugg uppbärs avgift.

Tillsammans förbättrar vi världen!


Ingen anmälan. För mer info Jeanette Häggkvist 040-539 7356 eller Carina Blom 044-788 1026.

Tider :

26.09.2018 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
24.10.2018 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
28.11.2018 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
19.12.2018 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes