Våga se, våga fråga! Barn och unga med utmaningar i vardagen - hur stöder jag som tränare dem? virtuell

Startdatum: 04.10.2022
Kursperiod: 04.10.2022 - 04.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Anmälan stänger: 02.10.2022
Kurskod: 180K0116015
Anmäl dig här

Målgrupp: tränare och ledare inom idrott för barn och unga.
Plats: tillfället ordnas virtuellt via Zoom. Som anmäld får du senast samma dag en länk till tillfället sänd till den e-post du uppgett i anmälan. 
Tidpunkt: tisdagen den 4 oktober kl. 18.30-20. 

Unga omsorgsgivare – vem är de?
De är barn och unga som bär ansvar för någon, så som föräldrar som är sjuka, syskon med funktionsvariationer eller någon annan närstående som behöver vård, omsorg eller stöd.

Unga omsorgsgivare är ofta osynliga för sin omgivning och de vill kanske ha det så. Men deras möjligheter att delta i fritidsintressen kan vara begränsade och påverkas av deras ansvar. De finns överallt där barn och unga rör sig – inom idrotten, i skolan, i församlingarna och i all ungdomsverksamhet.

Vad behöver idrottsledare veta och vad kan ni som viktiga vuxna i deras liv göra?
På denna nätverksträff får ni mer kunskap och framför allt möjlighet att diskutera era egna erfarenheter av att leda ungdomar, som lever lite annorlunda än ”alla andra”.

Som föreläsare fungerar Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård, Folkhälsans förbund.
Vid frågor, kontakta projektledare annika.aijo@folkhalsan.fi
Tillfället är gratis att delta i men har ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 2.10.


Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.


 

Anmäl dig här

Tider :

04.10.2022 18.30 - 20.00 På distans