Trygghetslåda idrott, Pedersöre

Startdatum: 05.05.2021
Kursperiod: 05.05.2021 - 05.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 05.03.2021 08.00
Anmälan stänger: 03.05.2021
Kurskod: 180K0116003
Kurspris: Gratis

Trygghetslåda idrott – för föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott (Pedersöre)


Kom och ta del av ett nytt material för dig som ordnar organiserad verksamhet för barn och unga! ”Trygghetslåda idrott” innehåller material för att främja en trygg idrottsgemenskap.


I lådan finns material för att stärka gruppgemenskapen, stöda förebyggande och ingripande metoder mot kränkningar och mobbning samt symbolstöd för att inkludera flera i verksamheten. Verktygen i trygghetslådan kan användas i den dagliga fritidsverksamheten; på träningar, under föräldra- eller tränarträffar och styrelsemöten.


Under lanseringsturnén av trygghetslådan får deltagarna information om lådans innehåll och får med sig en låda, allt detta kostnadsfritt! Anmäl dig genom att trycka på rutan ”Anmäl dig här”. Det finns ett begränsat antal platser till varje tillfälle. OBS! På grund av coronapandemin ordnas ett infotillfälle virtuellt den 10.5 för den som kan och vill få mer info om lådans innehåll. Utdelning av lådan sker 5.5 i Pedersöre.


Träffarna ordnas på flera håll i Svenskfinland, utomhus:
Borgå 17.5
Pedersöre 5.5, lådan kan hämtas upp mellan kl. 17.30-18.30 (platsuppgifter längre ner).
10.5 kl. 18-19.15 ordnas ett virtuellt tillfälle där Trygghetslådans material presenteras. Alla som är anmälda till Pedersöretillfället får en webblänk till onlinetillfället skickat till sin e-post.

Helsingfors 26.5
Kronoby 6.5
Mariehamn 20.9, anmälan via Ålands idrott
Sjundeå 11.5
Vasa 4.5
Vörå 3.5
Åbo 26.4


Sista anmälningsdag för Pedersöretillfället är 3.5. Kom ihåg att uppge din förening/dina föreningar i anmälan.
Lådan kan hämtas upp från Bennäs idrottsplan, Sursikvägen, 68910 Pedersöre mellan kl. 17.30-18.30 onsdagen 5.5. Lådorna finns att hämta upp från läktaren.


Folkhälsan har fått understöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att framställa materialet. Materialen i lådan har utvecklats i ett samarbete med stiftelsen Friends i Sverige.

Tider :

05.05.2021 17.30 - 18.30 Bennäs sportplan
10.05.2021 18.00 - 19.15 På distans