Nätverksträff för vänelevs- och tutorhandledare

Startdatum: 19.03.2019
Kursperiod: 19.03.2019 - 19.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Solrosen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Tove Ajalin
tove.ajalin@folkhalsan.fi
044-7886285
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 05.02.2019
Anmälan stänger: 11.03.2019
Bilagor:
Kurskod: 18U10116480
Kurspris: Gratis

Välkommen på


Nätverksträff för vänelevs- och tutorhandledareTid: Tisdagen den 19.3.2018 kl. 9.00 - 15.00
Plats: Mötesrum Solrosen, Folkhälsan, Topeliusgatan 20, Helsingfors


Program:


9.00 - 9.30 Kaffe och välkommen
9.30 - 11.30 Om att bemöta unga i kris – Hur mår unga idag? Hur kan vi stöda deras välmående via vänelevs- och tutorverksamheten? Presentation av Oscar Lehtinen från Krisjouren för unga.
11.30 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.30 Nytt material. HEJ – Handbok för vänelever och tutorer. Genomgång och möjlighet att få ett eget exemplar
13.30 - 14.45 Kaffe och gruppdiskussioner
14.45 - 15.00 Avslut och tack


Anmälan sker senast 11.3.2018 till tove.ajalin@folkhalsan.fi
Lunch ingår. Kom ihåg att meddela eventuella matallergier i samband med anmälan.

Anmäl dig här

Tider :

19.03.2019 09.00 - 15.00 Solrosen