Nätverksträff för skolkuratorer i Österbotten

Startdatum: 28.05.2019
Kursperiod: 28.05.2019 - 28.05.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - R25
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2018
Kurskod: 18U10116488

Välkommen på nätverksträff för skolkuratorer!


Träffen riktar sig till skolkuratorer som jobbar inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.


 


Program: 


9.00           Kaffe och välkommen


9.30           Esport och välmående – från konflikt till närvaro i skola och hem


                  Med erfarenhet både i familjeliv och som esportsutbildare i Prakticum har Jens Brännback tillsammans                        med de unga lärt sig metoder att bemöta ungdomarna på ett konstruktivt sätt i spel. För de ungas del                        har det lett till större känsla av delaktighet, högre skolnärvaro, sundare levnadsvanor och ökad förmåga                    till livskontroll.


11.30          Lunch


12.30         Aktuellt på skolorna - Gruppdiskussioner


13.45         Andningspaus: Mediyoga med Sointu Kuokkanen (vanlig klädsel funkar bra)


14.45         Eftermiddags kaffe/te och något gott


15.00         Dagen avslutas

Anmäl dig här

Tider :

28.05.2019 09.00 - 15.00 R25