Nätverksträff-ansvariga inom närståendevård

Startdatum: 28.11.2018
Kursperiod: 28.11.2018 - 28.11.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Campus Allegro
Adress: Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2018
Anmälan stänger: 22.11.2018
Bilagor:
Kurskod: 18S10116433

NÄTVERKSTRÄFF den 28.11 kl. 13- 16 på Campus Allegro, Köpmansgatan 10, ingång mittemot torget. Inbjudan riktar sig till dig som möter närstående och anhöriga i ditt arbete.


Kom med och påverka projektet " Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare, ett nytt stöd inom närståendevården"


Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan samarbetar kring projketet, vilket utgår från en Katalansk modell där man med goda erfarenheter använder sig av erfarenhetsexperter inom närståendevården.


Hur ser ni på denna stödform och hur får vi modellen anpassad efter våra Österbottniska förhållanden. Kom med och styr projketet i " rätt riktning". Era idéer och erfarenheter är viktiga.


Anmäl ditt deltagande till Pia Nabb pia.nabb@folkhalsan.fi eller Marina Näsman manasman@abo.fi


Din anmälan hoppas vi få före den 22.11.


Varmt välkommen med!


 


 

Tider :

28.11.2018 13.00 - 16.00 Campus Allegro