Hälsonätverksträff i Södra Österbotten

Startdatum: 11.12.2018
Kursperiod: 11.12.2018 - 11.12.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Ulrika Vestergård-Denward
ulrika.vestergard@folkhalsan.fi
044-7881090
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.06.2018
Anmälan stänger: 03.12.2018
Kurskod: 18S30116025
Kurspris: Gratis

"Söta flickor och starka pojkar?"


Hur bemöter vi föräldrar och barn jämställt och jämlikt? Hur kan vi stöda barnfamiljerna ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv? Ofta bemöter vi barn och vuxna omedvetet olika, beroende på vilket kön vi uppfattar att de har. Vi förväntar oss olika saker av föräldrar av olika kön. Det kan också handla om sättet vi pratar med barn, och vad vi förväntar oss av dem eller uppmuntrar dem till. Hur kan vi ge barnen fler möjligheter och stöda vuxna till ett mer jämställt och jämlikt föräldraskap med delat ansvar? I dag finns det även en mångfald av familjer - olika konstellationer och från olika kulturer - hur beakta det?


PROGRAM


  • kl. 11.30 – 12.15 Lunch

  • kl. 12.15 – 13.15 Presentationsrunda och aktuellt

  • kl. 13.15 – 14.30 Dagens tema, sakkunniga Sara Sundell från Folkhälsan

  • kl. 14.30 – 14.45 Kaffepaus

  • kl. 14.45 – 15.30 Fortsatt arbete kring dagens tema

  • kl. 15.30 – 16.00 Aktuellt från folkhälsan och utvärdering av dagen

Varmt välkommen!

Tider :

11.12.2018 11.30 - 16.00 Glaskabinettet