Hälsonätverksträff i Åbo hösten 2018

Startdatum: 23.10.2018
Kursperiod: 23.10.2018 - 23.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Kvartersklubben
Adress: Henriksgatan 9, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
050-3457040
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.06.2018
Anmälan stänger: 16.10.2018
Kurskod: 180K0116212

Välkommen till höstens hälsonätverksträff!


Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema.Tema: Ett jämställt föräldraskap
Tidpunkt: Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.30 – 16.00
Plats: Kvartersklubben i Åbo (Henriksgatan 9)

PROGRAM

11.30 - 12.15 Lunch
12.15 – 13.15 Presentationsrunda och aktuellt i kommunerna
13.15 – 14.30 Föreläsning av sakkunniga Sara Sundell med temat ”Jämställt föräldraskap, hur bemöter vi föräldrar och barn jämställt?”
14.30 – 14.45 Kaffepaus
14.45 - 15.45 Föreläsningen fortsätter
15.45 - 16.00 Aktuellt från Folkhälsan och utvärdering av dagen
Om du har frågor kan du vända dig till liisa.jungar@folkhalsan.fi

Tider :

23.10.2018 11.30 - 16.00 Kvartersklubben