För- och nackdelar med specialisering inom barn- och ungdomsidrott, Helsingfors

Startdatum: 21.01.2020
Kursperiod: 21.01.2020 - 21.01.2020
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.12.2019
Anmälan stänger: 19.01.2020
Kurskod: 180K0116734
Kurspris: Gratis

För- och nackdelar med specialisering inom barn- och ungdomsidrott


Välkommen på ett tillfälle där vi tar del av info och diskuterar specialisering inom idrott för barn och unga. Temat har behandlats under tidigare regionala nätverksträffar för tränare inom Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott. Nu har du möjligheten att delta i ett kvällstillfälle i Helsingfors. Tillfället är kostnadsfritt och öppet för alla men kräver förhandsanmälan.


Teman för tillfället är: Vad innebär tidig specialisering? Vad är grundtanken bakom att träna avsiktligt inom en gren? Vilka är för- och nackdelarna med att specialisera sig? Vad innebär sampling? När ska barn egentligen börja specialisera sig inom idrott, och ska de överhuvudtaget göra det? Vad säger forskningen?


Tillfället riktar sig till tränare, ledare och föräldrar inom både lag- och individuell idrott, samt andra intresserade. Kom med och lyssna, dela med dig av erfarenheter från idrotten och bli inspirerad att stärka barns och ungdomars idrottsupplevelse!


Ledare för Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott, Karin Storbacka, föreläser under tillfället.


När? Tisdagen 21.1 kl. 18-20.30.


Var? Folkhälsans förbund, utrymme Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors.


Sista anmälningsdag är 19.1. Kom ihåg att meddela eventuell specialdiet eller allergi.

Tider :

21.01.2020 18.00 - 20.30 Blåsippan