Dagisnätverk i Helsingfors 28.10.2021 Kl. 11-15.30

Startdatum: 28.10.2021
Kursperiod: 28.10.2021 - 28.10.2021
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 31.05.2021 09.00
Anmälan stänger: 25.10.2021
Kurskod: 18FM0116005
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Glädje och läsning: Affekter, multilitteracitet och pedagogisk praxis temat på höstens Dagisnätverk


Alexandra Nordström, doktorand vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ger åhörarna en fördjupad insyn i hur glädje, interaktion och multilitteracitet hänger ihop inom småbarnspedagogiken. Föreläsningen baserar sig på aktuell forskning, bland annat Alexandras doktorsavhandling om barns glädje och litteracitetspraxis inom småbarnspedagogiken. Under passet varvas teori med praktiska exempel och övningar. 


Multilitteracitet och känslor - appen Moka Mera Emotions som hjälpmedel i undervisningen


Att undersöka, identifiera, tolka och reflektera över sina egna och andras känslor är en central del inom sociala och emotionella färdigheter. Suzan Aledin och Petra Holm från Moilo presenterar appen Moka Mera Emotions, ett nytt hjälpmedel för att undersöka och tolka känslor. Det tilläggsmaterial som finns tillgängligt för pedagoger presenteras kort. 


Bakgrund:


Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång. Dagen är avgiftsfri och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe.


Välkommen!

Anmäl dig här

Tider :

28.10.2021 11.00 - 15.30 Blåsippan