Virtuellt Närståendecafé Kimitoön

Startdatum: 25.02.2021
Kursperiod: 25.02.2021 - 29.04.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Eva Björkqvist
eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi
040-5165679
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.02.2021
Anmälan stänger: 29.04.2021
Bilagor:
Kurskod: 180K0200001

Virtuellt närståendecafé för närstående på Kimitoön 


Välkommen vi träffas via webben!  


Träffarna är för dig som stöder eller tar hand om någon. Du behöver inte lyfta stödet för närståendevård för att delta Du är välkommen med, även om den du stöder är på något boende/avdelning. Syftet med träffarna är att  möta andra i en liknande livssituation samt att dela upplevelser och erfarenheter i förtroende. Programmet vi använder är Microsoft Teams. Du har möjlighet att få datastöd och testa programmet före träffen.


Förse dig med en kopp kaffe och kom modigt med!


Anmäl dig till närståendecaféet gärna senast två dagar innan träffen, via e-post eller telefon till Eva Björkqvist: eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi därefter får du en länk till din e-post, genom vilken du ansluter dig till närståendecafé träffen. 


Vi som är ledare är Johann Visapää från Församlingen tfn. 040 5851 706, Gerd Hakalax från Minnesföreningen tfn. 040 1409 345 och Eva Björkqvist från Folkhälsan  tfn. 040 5165 679

Tider :

25.02.2021 13.30 - 14.30 På distans
25.03.2021 13.30 - 14.30 På distans
29.04.2021 13.30 - 14.30 På distans