INSTÄLLD TILLSVIDARE Stödgrupp för närstående samt minnesträningsgrupp

Startdatum: 15.01.2020
Kursperiod: 15.01.2020 - 13.05.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Nylands minneslots
Plats: Övriga platser - Nyland - Myrans
Adress: Krukgränden 5, 01600 Vanda
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2019
Kurskod: 180K0200662

Stödgruppen ordnas för alla som vårdar en närstående. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter och du får stöd av personer i liknande livssituation. Din närstående är också välkommen med i minnesträningsgruppen, som träffas samtidigt. I minnesträningsgruppen tränar vi minnet i ett trevligt gäng.


Vårens träffar:


Onsdag 15.1  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 19.2  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 18.3 kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 22.4  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 13.5  kl. 15.30 - 17.00


Som ledare fungerar Ida Mitchell, Nylands Minneslots och Nina Hongell-Ekholm, Folkhälsans förbund


Anmälan och mera information: Ida Mitchell tfn 040-170 6771 eller ida.mitchell@espoonmuisti.fi


 


Träffarna hålls i Myrans servicehus (myyrinkoti), Krukgränden 5, Vanda

Tider :

15.01.2020 15.30 - 17.00 Myrans
19.02.2020 15.30 - 17.00 Myrans
18.03.2020 15.30 - 17.00 Myrans
22.04.2020 15.30 - 17.00 Myrans
13.05.2020 15.30 - 17.00 Myrans