Rekreationsdagar för närståendevårdare, på Alskat

Startdatum: 20.09.2022
Kursperiod: 20.09.2022 - 23.09.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.08.2022 08.00
Anmälan stänger: 05.09.2022
Bilagor:
Kurskod: 18S10200698
Kurspris: 95,00 €

Rekreationsdagar på Alskat 20-23.9 2022


Dagarna bjuder på trevlig samvaro tillsammans med andra närståendevårdare, diskussioner, erfarenhetsutbyten, föreläsningar, god mat och avkoppling i en vacker miljö.


Rekreationsdagarna kostar 95€ och inkluderar kost. logi och program.
Ta kontakt med socialhandledaren i din stad/kommun så att de i god tid vet att de behöver ordna stöd och omsorg om den du vårdar. Fråga också om ersättning av din deltagaravgift. Du som inte längre är närståendevårdare kan delta ett år efter att vårdtagaren har gått bort.


Dagarna ordnas i samarbete med Korsholms svenska församling och som ledare för dagarna är Anki Elvström och Pia Nabb från Folkhälsans Förbund samt Hanna Saarijärvi från Korsholms svenska församling.


Din anmälan önskar vi få senast den 5.9.


Frågor och anmälan till:
- Anki Elvström tfn. 050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi
- Pia Nabb tfn. 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


Varmt välkommen med!

Tider :

20.09.2022 11.00 - 21.00 Alskathemmet
21.09.2022 08.00 - 21.00 Alskathemmet
22.09.2022 08.00 - 21.00 Alskathemmet
23.09.2022 08.00 - 13.00 Alskathemmet