Öppna dörrar i Jakobstad

Startdatum: 21.09.2021
Kursperiod: 21.09.2021 - 26.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.08.2021 00.00
Anmälan stänger: 06.09.2021
Bilagor:
Kurskod: 18S10200009

Bästa närståendevårdare till någon som behöver din vård och omsorg!


ÖD-kursen är ett stöd för alla dem som vårdar, stöder, hjälper eller har omsorg om någon hemma.


Under kursen diskuterar vi närståendevård ur olika synvinklar och tar bl.a. upp samhällets stöd till närståendevårdare. Du får lära dig saker som är till hjälp i den dagliga vården och omsorgen i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet och källor till kraft.


På kursen får du som närståendevårdare möjlighet att stanna upp och se över din livssituation och få nya synvinklar på vardagen. Du får också stöd av andra i liknande livssituation

Tider :

21.09.2021 13.00 - 17.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
05.10.2021 13.00 - 17.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
19.10.2021 13.00 - 17.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
26.10.2021 13.00 - 17.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)