Närståendevårdarnas verksamhet i Österbotten-allmän information

Startdatum: 01.08.2019
Kursperiod: 01.08.2019 - 31.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Bilagor:
Kurskod: 0200570

Närståendevårdarnas verksamhetsinformation i Österbotten- hösten 2019
Ni som hjälper och ger stöd till någon anhörig eller god vän välkommen med på träffar och evenemang som ordnas under hösten.


Ett plock ur verksamheten är bl.a. rekreationsdagar, anhörigcaféer och kurser. I höst kan du också delta i en virtuell diskussionsgrupp.


I bifogad bilaga kan du närmare ta del av vad som ordnas under hösten 2019.


Verksamheten riktar sig till alla närståendevårdare och anhöriga oavsett om du har eller inte har stadens/ kommunens närståendestöd.


Verksamheten är STEA finansierad.


Vill du veta mera tag kontakt med Pia Nabb, tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi