Lyfta tillsammans- en samtalsgrupp för närståendevårdare, i Nykarleby

Startdatum: 26.09.2023
Kursperiod: 26.09.2023 - 10.11.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.08.2023 09.00
Anmälan stänger: 18.09.2023
Bilagor:
Kurskod: 18S10200723

Närståendevårdare och anhöriga, ni som har omsorg om en nära person kom med på Lyfta tillsammans, en samtalsgrupp som träffas vid fem tillfällen.


Materialet Lyfta tillsammans har utarbetats tillsammans med anhörigvårdare i Gävle kommun.


Samtalen utgår från olika teman: glädje och sorg, hemmet en arbetsplats-arbetsplaten ett hem, rätten till eget liv, se människan och separation


Datum: 26.9, 3.10, 17.10, 31.10 och 10.11


Klockslag: 13-15.30 


Plats: Nykarleby (närmare plats meddelas senare)
Ledare: Anki Elvström, Folkhälsans Förbund och Diana Rosenlöf från Minneslots


Du behöver inte ha det kommunala närståendevårdsavtalet för att delta.


Frågor och anmälan (senast 19.9) till:
Anki Elvström tfn. 050 4676657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!

Tider :

26.09.2023 13.00 - 15.30 Platsen saknas
03.10.2023 13.00 - 15.30 Platsen saknas
17.10.2023 13.00 - 15.30 Platsen saknas
31.10.2023 13.00 - 15.30 Platsen saknas
10.11.2023 13.00 - 15.30 Platsen saknas