Lyfta tillsammans- en samtalsgrupp för närståendevårdare, i Korsholm

Startdatum: 04.10.2023
Kursperiod: 04.10.2023 - 16.11.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm - Folkhälsans grupprum
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.08.2023 09.00
Anmälan stänger: 22.09.2023
Bilagor:
Kurskod: 18S10200724
Kurspris: 3,00 €

Närståendevårdare och anhöriga, ni som har omsorg om en nära person kom med på Lyfta tillsammans, en samtalsgrupp som träffas vid fem tillfällen.


Materialet Lyfta tillsammans har utarbetats tillsammans med anhörigvårdare i Gävle kommun.


Samtalen utgår från olika teman: glädje och sorg, hemmet en arbetsplats-arbetsplaten ett hem, rätten till eget liv, se människan och separation


Datum: 4.10, 11.10, 18.10, 2.11 och 16.11


Klockslag: 13-15.30 


Plats: Folkhälsans hus i Korsholm
Ledare: Pia Nabb, Folkhälsans Förbund och Gerd Viklund, minnesskötare


Du behöver inte ha det kommunala närståendevårdsavtalet för att delta.


Frågor och anmälan (senast 22.9) till:


Pia Nabb tfn. 050-5428175, pia.nabb@folkhalsan.fiVARMT VÄLKOMMEN MED!

Tider :

04.10.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsans grupprum
11.10.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsans grupprum
18.10.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsans grupprum
02.11.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsans grupprum
16.11.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsans grupprum