Kursledarutbildning på distans i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 17.10.2023
Kursperiod: 17.10.2023 - 01.11.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jonna Skand
jonna.skand@folkhalsan.fi
046-8105037
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 31.08.2023 00.00
Anmälan stänger: 10.10.2023
Kurskod: 180K0200002
Kurspris: 65,00 €
Anmäl dig här

Välkommen på kursledarutbildning i kurskonceptet Öppna dörrar för närståendevård!


Denna kursledarutbildning ordnas för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare. Kursen ordnas på distans, du kan delta oavsett var du bor.


Utbildningen erbjuder beredskap att möta närståendevårdare och anhöriga i olika livssituationer. Kursen innehåller redskap som lockar fram diskussion och erfarenhetsutbyten. Öppna dörrar-konceptet innehåller kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.


Kursen sker via Teams och länken skickas till deltagarna dagen innan.


Kursledare är Jonna Skand, Eva Björkqvist och Pia Nabb 

Anmäl dig här

Tider :

17.10.2023 09.00 - 12.00 På distans
18.10.2023 09.00 - 12.00 På distans
31.10.2023 09.00 - 12.00 På distans
01.11.2023 09.00 - 12.00 På distans