Kursledarutbildning i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 28.01.2020
Kursperiod: 28.01.2020 - 29.01.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Jonna Skand
jonna.skand@folkhalsan.fi
046-8105037
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.12.2019
Anmälan stänger: 20.01.2020
Bilagor:
Kurskod: 180K0200480
Kurspris: 60,00 €

Folkhälsans förbund ordnar en kursledarutbildning för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare och som vill leda en Öppna dörrar kurs för närståendevårdare och anhöriga på din hemort/lokalt.

Utbildningen innehåller redskap att möta närstående i olika livssituationer samt verktyg för diskussion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får ökad kunskap om och insikt i vad närståendevård inebär såsom samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft. Utbildningen innehåller ett nytt avsnitt, Öppna dörrar till minnet. Den fungerar som en kurs för närstående till personer med minnessjukdom eller som ett av Öppna dörrar kursens tema.

I deltagaravgiften ingår kaffe, lunch och material.

Vänligen meddela om eventuella allergier eller önskemål om specialdieter vid anmälan.


Mera information och anmälningar per e-post:
Jonna Skand eller Eva Björkqvist 
jonna.skand@folkhalsan.fi
eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi


 

Tider :

28.01.2020 10.00 - 16.00 Blåsippan
29.01.2020 10.00 - 16.00 Blåsippan