PAUSAD Kamratstödsträffar för närståendevårdare, Karleby

Startdatum: 21.01.2022
Kursperiod: 21.01.2022 - 22.04.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Visa på karta
Kontakt: Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.12.2021 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18S10200014
Anmäl dig här

Närståendevårdare och anhöriga, du som har omsorg om en nära person- kom på kamratstödsträffar!


Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Tora Barkar, erfarenhetsmentor. Tillsammans dricker vi kaffe/te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som känns viktigt för oss i vår vardag.


Datum: Fredagar 21.1, 25.2, 25.3 och 24.4
Klockslag: 13-14.30
Plats: Emeliehemmet, Blåa rummet


Du behöver inte ha det kommunala närståendestödsavtalet för att delta.


Frågor och anmälan till:
      -
Anki Elvström tfn.050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!

Anmäl dig här

Tider :

21.01.2022 13.00 - 14.30 Emeliehemmet
25.02.2022 13.00 - 14.30 Emeliehemmet
22.04.2022 13.00 - 14.30 Emeliehemmet