Kamratstödsträffar för närståendevårdare, i Vasa

Startdatum: 30.08.2024
Kursperiod: 30.08.2024 - 29.11.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.06.2024 10.00
Bilagor:
Kurskod: 18S10017030
Kurspris: 3,00 €
Anmäl dig här

Närståendevårdare och anhöriga som har omsorg om en nära person- kom med på kamratstödsträffar!


Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Gunn-Britt Norrgran, erfarenhetsmentor Tillsammans dricker vi kaffe/te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som är viktigt för oss.


Datum: 30.8, 27.9, 25.10, 29.11
Klockslag: 13-14.30
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Glaskabinettet


Du behöver inte ha avtal om närståendestöd för att delta.


Frågor och anmälan kontakta:
  - Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Anmäl dig här

Tider :

30.08.2024 13.00 - 14.30 Glaskabinettet
27.09.2024 13.00 - 14.30 Glaskabinettet
25.10.2024 13.00 - 14.30 Glaskabinettet
29.11.2024 13.00 - 14.30 Glaskabinettet