Distansutbildning för kursledare i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 10.03.2022
Kursperiod: 10.03.2022 - 22.03.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jonna Skand
jonna.skand@folkhalsan.fi
046-8105037
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.12.2021 01.00
Anmälan stänger: 04.03.2022
Kurskod: 180K0200001
Kurspris: 60,00 €
Anmäl dig här

Välkommen på kursledarutbildning i kurskonceptet Öppna dörrar för närståendevård!


Kursen ordnas för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare. Den ordnas på distans, du kan delta oavsett var du bor i landet.


Utbildningen erbjuder beredskap att möta närstående i olika livssituationer. Du får redskap som lockar fram och underlättar diskussion och erfarenhetsutbyten. Utbildningen innehåller kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.


Kursledare är Jonna Skand och Eva Björkqvist/Pia Nabb 

Anmäl dig här

Tider :

10.03.2022 09.00 - 16.00 På distans
22.03.2022 09.30 - 16.00 På distans