Anhörigträffar kvällstid i Jakobstad

Startdatum: 27.01.2020
Kursperiod: 27.01.2020 - 18.05.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.01.2020
Kurskod: 18S10200602
Kurspris: Gratis

Välkommen på anhörigträffar i Jakobstad
Träffarna ordnas kvällstid och riktar sig till både närståendevårdaren och den hen har omsorg om.
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 
27.1, 24.2, 23.3, 27.4 och 18.5 kl. 18.30.


Platsen kan variera men inleds den 27.1 på Östanlid, Friska Tags utrymme vån.6.


På träffarna möter vi andra i liknande livssituation; vi avnjuter kaffe tillsammans, samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får ibland besök av någon gästtalare. Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund, ledare är Monca Bergdal.


Avgift: 5€/gång. Viss tilläggskostnad kan tillkomma beroende på program.


Anmäl deltagande via sms till  Brita Strand ( januari) tfn. 050 3652946 därefter till Monica Bergdal tfn.050-344 4695 fredagen innan varje träff.


Verksamheten är STEA finansierad.


VARMT VÄLKOMNA MED!

Tider :

27.01.2020 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
24.02.2020 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
23.03.2020 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
27.04.2020 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
18.05.2020 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)