Anhörigträff i Jakobstad

Startdatum: 25.01.2021
Kursperiod: 25.01.2021 - 24.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.01.2021
Bilagor:
Kurskod: 18S10200675

Bästa närståendevårdare!


Ni som arbetar dagtid ges nu möjlighet att träffas på kvällstid tillsammans med den du har omsorg om.


På träffarna får vi möta andra i liknande livssituation. Vi dricker kaffe, samtalar och utbyter erfarenheter samt får ta del av viktig information.


Avgift 5€/gång.

Tider :

25.01.2021 18.30 - 21.00 Platsen saknas
22.02.2021 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
29.03.2021 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
19.04.2021 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
24.05.2021 18.30 - 21.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)