Rekreationsdagar på Alskat, för närståendevårdare

Startdatum: 20.04.2020
Kursperiod: 20.04.2020 - 23.04.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.02.2020
Anmälan stänger: 31.03.2020
Bilagor:
Kurskod: 18S10200629
Kurspris: 95,00 €

Välkommen på rekreationsdagar till Alskat
För dig som hjälper och ger stöd till en anhörig eller god vän.


Tidpunkt: 20-23.4.2020
Plats: Alskathemmet i Korsholm
Avgift: 95€


Dagarna bjuder på trevlig samvaro tillsammans med andra närståendevårdare, diskussioner, erfarenhetsutbyte, föreläsningar, god mat och avkoppling i en vacker miljö.


Välkommen med är alla som upplever sig vara närståendevårdare, oavsett om du har eller inte har stadens/ kommunens närståendestöd.


Dagarna ordnas i samarbete med Korsholms Svenska församling.
Ledare under dagarna är Monica Bergdal och Malin Knip från Folkhälsan samt en diakoniarbetare.

Kontakta din stad/ kommun så att de i god tid vet att de behöver ordna stöd och omsorg om den du vårdar. Fråga också om ersättning av din deltagaravgift.


Dagarna är STEA finansierade.


Sista anmälningsdatum: 31.3 Anmälan görs fr.o.m. 10.2 till Monica Bergdal tfn. 050 3444 695, monica.bergdal@folkhalsan.fi


Tag kontakt med Monica för närmare information om program.


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Tider :

20.04.2020 11.00 - 20.00 Alskathemmet
21.04.2020 08.00 - 20.00 Alskathemmet
22.04.2020 08.00 - 20.00 Alskathemmet
23.04.2020 08.00 - 14.00 Alskathemmet