Rekreationsdagar på Alskat, för närståendevårdare

Startdatum: 09.09.2019
Kursperiod: 09.09.2019 - 12.09.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Anmälan stänger: 23.08.2019
Bilagor:
Kurskod: 0003566
Kurspris: 95,00 €

Välkommen på rekreationsdagar till Alskat
För dig som hjälper och ger stöd till en anhörig eller god vän.


Tidpunkt: 9- 12 september
Plats: Alskathemmet i Korsholm
Avgift: 95€


Dagarna bjuder på trevlig samvaro tillsammans med andra närståendevårdare, diskussioner, erfarenhetsutbyte, föreläsningar, god mat och avkoppling i en vacker miljö.


Välkommen med är alla som upplever sig vara närståendevårdare, oavsett om du har eller inte har stadens/ kommunens närståendestöd.


Dagarna ordnas i samarbete med Vasa Svenska församling.
Ledare under dagarna är Monica Bergdal och Monica Knip från Folkhälsan samt en diakoniarbetare.

Kontata din stad/ kommun så att de i god tid vet att de behöver ordna stöd och omsorg om den du vårdar. Fråga också om ersättning av din deltagaravgift.


Dagarna är STEA finansierade.


Sista anmälningsdatum: 23 augusti till Monica Bergdal tfn. 050 3444 695, monica.bergdal@folkhalsan.fi


Tag kontakt med Monica för närmare information om program.


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Tider :

09.09.2019 12.00 - 21.00 Alskathemmet
10.09.2019 08.00 - 20.00 Alskathemmet
11.09.2019 08.00 - 20.00 Alskathemmet
12.09.2019 08.00 - 14.00 Alskathemmet