Rekreationsdagar på Alskat 10-13.9.2018

Startdatum: 10.09.2018
Kursperiod: 10.09.2018 - 13.09.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2018
Bilagor:
Kurskod: 18S10003072

Rekreationsdagar på Alskat 10- 13 september, för dig som hjälper och ger stöd till någon anhörig eller god vän
Dagarna bjuder på trevlig samvaro tillsammans med andra närståendevårdare, föreläsningar, diskussioner och utbyte av erfarenheter, god mat, utomhusvistelse och avkoppling i en vacker miljö.
Dagarna riktar sig också till dig som inte får stöd för närståendevård från kommunen.
Dagarna arrangeras av Folkhälsans Förbund i samarbete med Vasa svenska församling.
För mera information och anmälan kontakta:
Monica Bergdal monica.bergdal@folkhalsan tfn 050 3444695
 
 

Tider :

10.09.2018 12.00 - 13.09.2018 14.00 Alskathemmet