Syskondagar Östanlid för barn på åk 2-6

Startdatum: 19.06.2023
Kursperiod: 19.06.2023 - 21.06.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Folkhälsan Östanlid - Folkhälsanhuset Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
044-7883630
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.03.2023 00.00
Anmälan stänger: 31.05.2023
Kurskod: 18FM0019014

SYSKONDAGAR 
Syftet är att syskon till barn med funktionsvariation ska få träffas, vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om att ha ett annorlunda syskonskap. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons utmaningar och vardag samt verktyg för att hantera olika situationer som uppstår i vardagen. Framförallt får ni träffa andra i liknande situation!
För vem?
Kursen riktar sig till barn i åk 2–6 (du som gått ut åk 2-6 våren 2023). Har du ett syskon med en funktionsvariation som ADHD/ADD, autism eller annan funktionsvariation – då kan de här dagarna vara just för dig!
Vad?
Genom ledda aktiviteter, lekar och grupper behandlas de aktuella frågorna. Diskussioner leds av terapeuter och psykolog. Deltagarna lagar mat tillsammans och åker till något evenemang eller motsvarande. Ni får vara i centrum och njuta av trevlig samvaro i en kravlös miljö.
Var?
Syskondagarna är en övernattningskurs med äkta lägerstämning. Inkvarteringen sker på madrasser i Folkhälsan Östanlids lokaler i Jakobstad
Tid: 19-21.6 heldag med övernattning. Kursen inleds på måndagen kl. 12.00 och avslutas 14-tiden på onsdagen.


Kursplats: Folkhälsan Östanlid, Östanpåvägen 32, Jakobstad.
Anmälning: victoria.lassander-sandin@folkhalsan.fi senast 31.5.2023


Syskondagarna har ett begränsat antal platser, beslut om plats ges efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14 i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälso-faktorer, behovet och tidigare deltagande i liknande understödd verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. Anmälningar tas även emot efter den 31.5 ifall lediga platser eller ni vill komma i kö och behoven uppfylls.
Avgift: Kursen är avgiftsfri och finansieras med stöd från STEA, Veikkaus. I kursen ingår kost och logi och alla aktiviteter, men resorna till och från kursplatsen bekostas av familjen.

Tider :

19.06.2023 12.00 - 21.06.2023 23.59 Folkhälsanhuset Östanlid
20.06.2023 00.00 - 23.59 Folkhälsanhuset Östanlid
21.06.2023 00.00 - 14.00 Folkhälsanhuset Östanlid