Samfundets vårmöte 2020

Startdatum: 26.05.2020
Kursperiod: 26.05.2020 - 26.05.2020
Arrangör: Samfundet Folkhälsan rf
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Mona Kautto
mona.kautto@folkhalsan.fi
040-8222870
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.11.2018
Kurskod: 00000019005

Samfundets vårmöte hålls tisdagen den 26 maj 2020 på Topeliusgatan 20 i Helsingfors. Mötesdeltagarna kan och uppmanas delta per distans.


På mötet behandlas de ärenden som enligt § 10 i Samfundets stadgar skall behandlas på vårmötet samt tillsättande av valberedning, val av suppleanter i Samfundets styrelse samt inval av korresponderande ledamot.


 

Tider :

26.05.2020 17.00 - 21.00 Ossiansalen