Psykiska första hjälpen 1 - Unga vuxna, Helsingfors

Startdatum: 03.05.2023
Kursperiod: 03.05.2023 - 31.05.2023
Arrangör: MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nina Martin
nina.martin@folkhalsan.fi
044-7886336
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Kurskod: 180K0019005
Anmäl dig här

Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kurshelhet. Folkhälsan fungerar som samarbetspart i anordnandet av kurser på svenska i Finland.


Utbildningen är lämplig för alla som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Den här kursen riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år. 


Kursen ordnas vid Folkhälsans huvudbyggnad (Topeliusgatan 20, Helsingfors) under fyra onsdagkvällar kl.17-19:30. Vi erbjuder kursen gratis.Du som deltar i Psykiska första hjälpen 1-utbildningen får:


- Information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
- Verktyg att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa
- Kunskaper i hur man klarar motgångar i livet


Utbildningen består av 4 delar:


Del 1, ons 3.5 kl.17-19:30: Vad är psykisk hälsa?


Del 2, ons 17.5 kl.17-19:30: Känslokompetens, Livets många kriser (del 1)


Del 3 ons 24.5 kl.17-19:30: Livets många kriser (del 2), Människorelationer och växelverkan


Del 4 ons 31.5 kl.17-19:30: Livshantering


Omfattning:
Utbildningen innehåller föreläsningar och smågruppsdiskussioner. Alla kursdeltagare får kursboken Livskunskap för psykisk hälsa samt ett kursintyg efter avslutad utbildning.


Utbildare: Nina "Ninni" Martin och Niclas Wiitala

Anmäl dig här

Tider :

03.05.2023 17.00 - 19.30 Blåsippan
17.05.2023 17.00 - 19.30 Blåsippan
24.05.2023 17.00 - 19.30 Blåsippan
31.05.2023 17.00 - 19.30 Blåsippan