Mitt sällsynta liv - samtalsträffar för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd

Startdatum: 09.10.2023
Kursperiod: 09.10.2023 - 11.12.2023
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Gerd Laxåback
gerd.laxaback@folkhalsan.ax
018-527028
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2023 00.00
Anmälan stänger: 06.10.2023
Kurskod: 310K0014001
Kurspris: 20,00 €
Anmäl dig här

Mitt sällsynta liv - samtalsträffar för dig som lever med en funktionsnedsättning eller utanförskap och möter fördomar i samhället som hindrar dig från att leva ett normalt liv.


Det är viktigt att tala om hur det är att till exempel ha en sällsynt diagnos och hur situationen kan förbättras i olika livsskeden.


Självbilden påverkas av omgivningens reaktioner och det sociala samspelet på individnivå med nya bekantskaper. Det är lätt att känna skam och självförakt. Ju mindre man tänker på hur sällsynt man är desto bättre är det och man kan bygga upp ett filter som filtrerar bort de oönskade reaktionerna i omgivningen.


När sällsynta hittar varandra finns det också mycket att ge varandra.


Gruppen träffas fyra gånger med följande innehåll: bemötande, attityder, självbild, normaliseringsprocessen och kamratstöd. Hur bemästra sociala situationer i samhället? Hur uppnå social hållbarhet vilket innebär att skapa en stad /landsbygd som är mer öppen, inkluderande och tillgänglig för alla människor?


Var: Folkhälsans Allaktivitetshus, Skepparegatan 11, Mariehamn.


Tid: 9.10, 30.10, 13.11, 11.12 kl. 18:30-20:30


Ledare: Synnöve Jordas


Pris: 20 €


 

Anmäl dig här

Tider :

09.10.2023 18.30 - 20.30 Dagcenter
30.10.2023 18.30 - 20.30 Dagcenter
13.11.2023 18.30 - 20.30 Dagcenter
11.12.2023 18.30 - 20.30 Dagcenter