Infostund om Kommunikationsstigarna (distans)

Startdatum: 09.11.2021
Kursperiod: 09.11.2021 - 09.11.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Laura Simpura
laura.simpura@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 05.10.2021 17.00
Anmälan stänger: 05.11.2021
Kurskod: 18K20019002
Anmäl dig här

Välkomna på infostund om Kommunikationsstigen, Dagisstigen och Startstigen! 
Kommunikationsstigen är en modell för ett tidigt kommunikationsstöd som består av fyra olika pärmar, som även går att använda som enskilda kommunikationskartor och solfjädrar. Dagisstigen är en modell som bygger på Kommunikationsstigen, men är anpassad för att användas på daghem och finnas tillgängligt för hela barngruppen. På så vis blir daghemsmiljön mer inkluderande och ger alla barnen en mer jämlik möjlighet till kommunikation.  
Dagisstigen och Kommunikationsstigen finns inbyggda till Widgit Online, InPrint 3 och Widgit Go. 
NYHET! Vi kommer ge ut en ny variant av Kommunikationsstigen, som vi kallar Startstigen. Den fungerar som ett förberedande steg inför användningen av Kommunikationsstigen och följer samma uppbyggnad som Kommunikationsstigen och Dagisstigen. Den består av ett häfte och en solfjäder, vilka kommer att gå att ladda ner som pdf och få spridas till familjer som skulle gynnas av extra stöd och ge dem möjligheten att bekanta sig med symboler. Startstigen kan fungera som en inkörsport till symbolkommunikationen, men sin enkla uppbyggnad och allmänna symboler. 

Kommunikationsstigen, Dagisstigen och Kommunikationsstigen Start finns att bekanta sig med och ladda ner från https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=222. 

Infostunden är virtuell. En länk till stunden skickas före evenemanget.  
Vi uppskattar att alla deltagare inledningsvis har kameran aktiverad så att det blir lättare att få en känsla av delaktighet och interaktivitet.  

Anmäl dig här

Tider :

09.11.2021 14.00 - 15.30 På distans