Familjers mångfald och regnbågsfamiljer

Startdatum: 20.09.2021
Kursperiod: 20.09.2021 - 20.09.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.12.2020 00.00
Anmälan stänger: 18.09.2021
Kurskod: 18FM0019005

Familjers mångfald och regnbågsfamiljer 


 


Folkhälsan ordnar en utbildning på distans om familjers mångfald och regnbågsfamiljer med Anna Moring, ledande sakkunnig från Nätverket för familjers diversitet. Skolningen riktas till professionella inom familjerådgivning och småbarnspedagogik och andra som jobbat med småbarnsfamiljer. Skolningen är gratis men kräver anmälan. Länk till tillfället skickas senare ut till anmälda.


På morgonen behandlas familjers mångfald överlag medan eftermiddagen fokuserar mera specifikt på regnbågsfamiljer. Man kan delta både i morgonens och eftermiddagens program eller bara ena. 


 


Tidtabell


9.00-12.00 Familjers mångfald


12.00-13.00 Lunch


13.00-15.00 Fokus på regnbågsfamiljer

Tider :

20.09.2021 09.00 - 15.00 På distans