Doulaintroduktionsutbildning i Mariehamn 2023

Startdatum: 17.11.2023
Kursperiod: 17.11.2023 - 19.11.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Mariette Pontán
mariette.pontan@folkhalsan.fi
044-7883666
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Anmälan stänger: 09.11.2023
Kurskod: 180K0019006
Anmäl dig här

Doulaintroduktionsutbildning i Mariehamn


Varmt välkommen med på vår introduktionsutbildning för nya doulor. Under utbildningen lär du dig mer om vad en doula är och gör och hur det är att fungera som frivillig doula på Folkhälsan. Mer kunskap och färdigheter får du sedan under doulakvällarna som ordnas regelbundet.


Du kan anmäla ditt intresse här, varefter doulakoordinatorn ringer upp dig för en kort intervju eller alternativt ber dig fylla i ett formulär med förhandsuppgifter. Innan doulautbildningen bör du ha deltagit i en virtuell infokväll för nya doulor. Hösten infokväll innan utbildningen är 29.8, 3.10, 31.10, du behöver anmäla dig skilt till infokvällen, länken hittar du på vår webbsida, Folkhälsan - frivillig doula. 


Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet i Nyland, Åboland, Österbotten eller på Åland. Utbildningen och materialen är kostnadsfria, vi bjuder på middag, lunch och kaffe. Du står själv för möjliga rese- och logikostander.
Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webbplats: www.folkhalsan.fi/doula


Anmäl dig senast 9.11.2023 kl. 12.00, du får senast 10.11.2023 meddelande om du är antagen med på utbildningen.


 


Mer information om verksamheten och utbildningen får du av koordinatorn Mariette Pontán mariette.pontan@folkhalsan.fi / tfn. 044 788 3666

Anmäl dig här

Tider :

17.11.2023 17.00 - 20.00 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
18.11.2023 09.00 - 16.00 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
19.11.2023 09.00 - 12.30 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland