Doulaintroduktionsutbildning i Helsingfors

Startdatum: 16.10.2021
Kursperiod: 16.10.2021 - 17.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Mariette Pontán
mariette.pontan@folkhalsan.fi
044-7883666
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.12.2020 00.00
Anmälan stänger: 15.10.2021
Kurskod: 180K0014010

Doulagruppen i Nyland och Åboland söker nya aktiva doulor!


Varmt välkommen med på vår introduktionsutbildning för nya doulor. Under utbildningen lär du dig mer om vad en doula är och gör och hur det är att fungera som frivillig doula på Folkhälsan. Mer kunskap och färdigheter får du sedan under doulakvällarna som ordnas regelbundet.


Du kan anmäla ditt intresse här, varefter doulakoordinatorn ringer upp dig för en kort intervju eller alternativt ber dig fylla i ett formulär med förhandsuppgifter.


Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet i Nyland, Åboland, Österbotten eller på Åland. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webb: www.folkhalsan.fi/doula


Mer information om verksamheten och utbildningen får du av doulakoordinatorn Mariette Pontán mariette.pontan@folkhalsan.fi / tfn. 044 788 3666

Tider :

16.10.2021 10.00 - 17.00 Blåsippan
17.10.2021 09.00 - 14.00 Blåsippan