Digital kurs! COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 06.04.2021
Kursperiod: 06.04.2021 - 25.05.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Cope Folkhälsan På Åland
cope@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.11.2020
Anmälan stänger: 04.04.2021
Kurskod: 310K0019997
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Digital kurs - COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Föräldrakurs på nätet är en digital utbildning som vänder sig till föräldrar. Syftet är att du som förälder ska kunna arbeta hemma med kursen och tillsammans med din coachgrupp få uppföljning 1 ggr/v, efter varje tränad och genomgången strategi. Kursen omfattar 7 olika strategier.


Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 


COPE har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
- Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrarna får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer


För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv. 


När?
Kursen omfattar åtta tillfällen, en gång i veckan, med start tisdagen den 6.4 kl. 18-19. Kursen pågår t.o.m. tisdagen den 25.5. 


Var? 
Digitalt via Zoom.


Avgift?
Kursen är gratis. 


Kursen arrangeras i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Tider :

06.04.2021 18.00 - 19.00 På distans
13.04.2021 18.00 - 19.00 På distans
20.04.2021 18.00 - 19.00 På distans
27.04.2021 18.00 - 19.00 På distans
04.05.2021 18.00 - 19.00 På distans
11.05.2021 18.00 - 19.00 På distans
18.05.2021 18.00 - 19.00 På distans
25.05.2021 18.00 - 19.00 På distans