Digital kurs - COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 

Startdatum: 11.10.2022
Kursperiod: 11.10.2022 - 29.11.2022
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.09.2022 00.00
Anmälan stänger: 10.10.2022
Kurskod: 310K0019998

Digital kurs - COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Föräldrakurs på nätet är en digital utbildning som vänder sig till föräldrar med barn i ålder 3-12 år. Du som förälder går igenom materialet på egen hand när det passar dig. Sen får du coachning i grupp 1 ggr/v, efter varje tränad och genomgången strategi. Kursen omfattar 7 olika strategier.


Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 


COPE har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
- Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrarna får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer


För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv. 


När?
Kursen omfattar åtta tillfällen, en gång i veckan, med start tisdagen den 11.10 kl. 18-19. Kursen pågår t.o.m. tisdagen den 29.11. 


Var? 
Digitalt via Zoom.


Avgift?
Kursen är gratis. 


Välkommen med din anmälan!

Tider :

29.11.2022 18.00 - 19.00 På distans