Digital frågestund: Tecken som stöd (folkhalsan.fi/tecken)

Startdatum: 27.10.2020
Kursperiod: 27.10.2020 - 27.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Siv-Britt Häggman
siv-britt.haggman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.08.2020
Anmälan stänger: 27.10.2020
Kurskod: 18K20019560
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Digital frågestund


Plats: virtuellt – en möteslänk skickas då vi fått din anmälan.


Språk och samspel arrangerar digitala frågestunder kring följande teman. 


9.9 kl. 15:00-16:00:  Widgit Online (Folkhälsans materialsida med material till Widgit Online)


29.9 kl. 15:00-16:00: Kommunikationsstigen


27.10 kl. 15:00-16:00: Folkhälsans teckenwebb


På kommande är även frågestunder om InPrint 3, Widgit Go, Widgit Go teman och Papunets bildverktyg. 


Om du redan nu har en fråga kring Folkhälsans teckenwebb kan du gärna skicka in den på förhand till akk@folkhalsan.fi


 En stor del av vår kommunikation är icke-verbal. Vi önskar att ni aktiverar videoläget under vår träff så att vi kan kommunicera på bästa sätt.

Anmäl dig här

Tider :

27.10.2020 15.00 - 16.00 På distans