Dagisfred processutbildning 26.4 och 4.5 kl. 12-15.30

Startdatum: 26.04.2023
Kursperiod: 26.04.2023 - 04.05.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 17.02.2023 09.00
Anmälan stänger: 24.04.2023
Kurskod: 18FM0019006
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Dagisfred processutbildning med fokus på föräldrasamarbete


Kom med på en virtuell kostnadsfri processutbildning i Dagisfred bestående av två dagar som handlar om hur du kan skapa Dagisfred och främja ett tryggt och trivsamt klimat i barngruppen. I år har vi bjudit in Hem & Skola för att prata om kopplingen mellan föräldrasamarbete och goda relationer på daghem.


Dag 1 (26.4 kl. 12-15.30)


Handlar om vad Dagisfred är och hur du på ett systematiskt sätt kan skapa ett kontinuerligt arbete för att förebygga mobbning och främja trivsel på ditt daghem. Under dagen presenterar vi praktiska verktyg för arbetet bl.a. en dialogduk för att konkretisera trygghetsarbetet i personalen, ett dagisfredspel för att göra barnen delaktiga i arbetet med dagisfred och verksamhetskort för Dagisfred som ger konkreta tips på övningar som man kan jobba med under hela verksamhetsåret.


Om du redan tidigare gått vår Dagisfred utbildning kan du välja att enbart anmäla dig till dag två av processutbildningen.


DAG 2 (4.5 kl. 12-15.30)


Hur skapar vi ett Familjevänligt daghem?


Under dag 2 får du ta del av Hem & Skolas nya material Familjevänligt daghem. Katarina Perander öppnar upp hur ett gott samarbete med delaktighet, inkluderande verksamhet, en genomtänkt kommunikation och goda relationer kan främja tryggheten och trivseln i daghemmet.


Dagisfred material:


På Folkhälsan har vi skapat material som stöd för att komma i gång med Dagisfred arbetet: en dialogduk för dagisfred, som riktar sig till personalen på daghemmet och ett dagisfredsspel för barnen och kort med verksamhetstips för att stärka samhörigheten och Dagisfred armband till både barn och vuxna.


Det går att beställa Dagisfred materialen och armbanden på sidan www.folkhalsan.fi/dagisfred


Bakgrund


Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Dagisfred ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt och trivsamt daghem.


Folkhälsan har länge varit med och koordinerat Skolfreden i skolor i Finland. Arbetet med Dagisfred är inspirerat av Skolfred. Skolfred och Dagisfred utlyses 23.8.2023 och i år är det Ylivieska som är staden där huvudfesten hålls. Tema för årets Skol- och Dagisfred är: Mångfald är en rikedom!


Var du också med och utlys Dagisfred på ditt daghem! Det kan du göra genom att t.ex. ordna en fest tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar där ni uppmärksammar temat.

Anmäl dig här

Tider :

26.04.2023 12.00 - 15.30 På distans
04.05.2023 12.00 - 15.30 På distans