COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 13.09.2022
Kursperiod: 13.09.2022 - 01.11.2022
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Familjestöd Folkhälsan På Åland
familjestod@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 23.05.2022 09.00
Anmälan stänger: 06.09.2022
Kurskod: 310K0019001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 


COPE har sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:
- Föräldrar känner förnyad glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrar får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer inom familjen


För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv.


När?
Kursen omfattar åtta tisdagar med start den 13 september kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 1 november. Det är viktigt att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. 


Barnpassning för barn i åldern 3-12 år ordnas om det behövs för att den vuxne skall kunna delta i COPE. Meddela behov av barnpassning i samband med anmälan. 


Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcentret och gymnastiksalen i Folkhälsans allaktivitetshus. Ifall covid-19 gör att Folkhälsan inte kan erbjuda kursen fysisk erbjuds en digital kurs istället.


Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.

Anmäl dig här

Tider :

13.09.2022 17.30 - 20.00 Matsalen
20.09.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
27.09.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
04.10.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
11.10.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
18.10.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
25.10.2022 18.00 - 20.00 Matsalen
01.11.2022 18.00 - 20.00 Matsalen