COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 25.01.2018
Kursperiod: 25.01.2018 - 22.03.2018
Arrangör: Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Gymnastiksal
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Veronica Karlsson
veronica.karlsson@folkhalsan.ax
040-7690195
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.11.2017
Kurskod: 310K0019011
Kurspris: Gratis

COPe Föräldrastödsprogram.
För föräldrar med barn i åldern 3-12 år.
Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två utbildade COPE-handledare. COPE (Community Parent Education Program) är ett erkänt fungerande utbildnings-program som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina barn.

Anmäl dig här

Tider :

25.01.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
01.02.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
08.02.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
15.02.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
01.03.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
08.03.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
15.03.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal
22.03.2018 18.00 - 20.00 Gymnastiksal