COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

Startdatum: 21.09.2021
Kursperiod: 21.09.2021 - 09.11.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Ålands hälso- och sjukvård
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Cope Folkhälsan På Åland
cope@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 16.09.2021
Bilagor:
Kurskod: 310K0019004
Kurspris: Gratis

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 

COPE har sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:
- Föräldrar känner förnyad glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrar får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer inom familjen

För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv.

När?
Kursen omfattar åtta tillfällen med start tisdagen den 21.9 kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 9.11. Det är viktigt att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. 

Om ni behöver barnpassning för att kunna delta i COPE så ordnas det. Meddela behov av barnpassning i samband med anmälan. 

Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcentret och gymnastiksalen i Folkhälsans allaktivitetshus. Ifall covid-19 gör att Folkhälsan inte kan erbjuda kursen fysisk erbjuds en digital kurs istället.

Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.

Kursen arrangeras i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård.

Tider :

21.09.2021 17.30 - 20.00 Matsalen
28.09.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
05.10.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
12.10.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
19.10.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
26.10.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
02.11.2021 18.00 - 20.00 Matsalen
09.11.2021 18.00 - 20.00 Matsalen