Babysimmets uppdateringskurs 20.1.24 i Helsingfors kl. 15.30-20.30 NYTT INNEHÅLL!

Startdatum: 20.01.2024
Kursperiod: 20.01.2024 - 20.01.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Terapibassängen
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Anmälan öppnar: 01.04.2023 00.00
Anmälan stänger: 15.01.2024
Kurskod: 180K0019003
Kurspris: 50,00 €
Anmäl dig här

Babysimmets uppdateringskurs (4-6 h).Kursen är avsedd för alla baby- och familjesiminstruktörer. De instruktörer som har gått instruktörskursen för en längre tid sedan eller har haft en längre paus från babysiminstruktörsjobbet, har speciellt nytta av kursen. 


Under kursen fokuserar vi på aktuella frågor inom babysimmet i Finland samt grunderna för ett barnorienterat babysim. Kursen består av en teoridel samt en praktisk del i bassängen.


Kom med och få tips hur dagens babysim i Finland ser ut.


Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, Helsingfors
Tidpunkt: 20.1.24 kl. 15.30-20.30
Pris: 50 €, i priset ingår kursmaterialet samt undervisning
Anmälningstiden upphör: 15.1.24


Kursens språk är svenska, möjlighet till material på finska


Kursen ordnas i samarbete med Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund r.f. och Svenska Folkskolans vänner SFV.


Program:
15.30- ca 18.30  Det finländska barnorienterade babysimmet


·         Aktuellt


·         Babysimmet framskrider och olika övningar


·        Första hjälp


·         Fri diskussion


PAUS OCH FÖRFLYTTNING TILL BASSÄNGEN, FOLKHÄLSANHUSET I BRUNAKÄRR


19.00-20.30 Babysimmets bassängövningar för instruktörerna:


·         Lekar och ramsor


·         Att stöda barnets egen lek

Anmäl dig här

Tider :

20.01.2024 15.30 - 20.30 Terapibassängen