Babysimmets uppdateringskurs 8.9.22 i Korsholm

Startdatum: 08.09.2022
Kursperiod: 08.09.2022 - 08.09.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm - Konferensrummet
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Smedsby
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Pris per gång: 50,00 €
Anmälan öppnar: 12.05.2022 07.00
Anmälan stänger: 02.09.2022
Bilagor:
Kurskod: 180K0019005
Pris per gång: 50,00 €
Kurspris: 50,00 €
Anmäl dig här

Babysimmets uppdateringskurs (4-6 h).Kursen är avsedd för alla baby- och familjesiminstruktörer. De instruktörer som har gått instruktörskursen för en längre tid sedan eller har haft en längre paus från babysiminstruktörsjobbet, har speciellt nytta av kursen. 

Under kursen fokuserar vi på aktuella frågor inom babysimmet i Finland samt grunderna för ett barnorienterat babysim. Kursen består av en teoridel samt en praktisk del i bassängen.


Kom med och få tips hur dagens babysim i Finland ser ut.


Plats: Folkhälsans hus i Korsholm, Niklasvägen 1, Korsholm


Tidpunkt: 8.9.22 kl. 16.30-21.30
Pris: 50 €, i priset ingår kursmaterialet samt undervisning
Anmälningstiden upphör: 2.9.22 kl. 21.00


Kursens språk är svenska men det finns möjlighet till finskt material.


Kursen ordnas i samarbete med Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund r.f. och SFV.


Program:
16.30- ca 20.15  Det finländska barnorienterade babysimmet


·         Aktuellt


·         Babysimmet framskrider och olika övningar


·         Instruktörens roll i babysimmet


·         Att dyka med barnet och barnet dyker självständigt


·         Olika lekar, målmedvetenhet


·         Vattenvanemärket


·         Fri diskussion


PAUS OCH FÖRFLYTTNING TILL BASSÄNGEN, FOLKHÄLSANHUSET I KORSHOLM


20.00-21.30 Babysimmets bassängövningar för instruktörerna:


·         Grepp och ställningar


·         Att handleda föräldrarna


·         Användning av stimuli


·         Lekar och ramsor


·         Att stöda barnets egen lek


 

Anmäl dig här

Tider :

08.09.2022 16.30 - 21.30 Konferensrummet