Att vänta barn -föräldraförberedelsekurs i april - maj

Startdatum: 25.04.2019
Kursperiod: 25.04.2019 - 22.08.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Åbo svenska arbetarinstitut
Plats: Övriga platser - Åboland - Åbo svenska arbetarinstitut
Adress: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
044-4883078
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2019
Anmälan stänger: 25.04.2019
Kurskod: 0019495
Kurspris: Gratis

Välkommen med på föräldraförberedelsekurs i Åbo!

Under år 2019 ordnar Åbo svenska arbetarinstitut föräldraförberedelsekurser på svenska i Åbo i samarbete med Folkhälsans förbund och Åbo svenska församling.

Kurserna erbjuder en möjlighet för blivande föräldrar att träffa andra i samma livssituation och att diskutera och förbereda sig inför föräldraskapet. I grupperna samtalar vi om graviditet, förlossning, föräldraskap, babyvård, relationer samt om vad en liten baby och dess förälder / föräldrar behöver för att må bra. Kursen består av sex träffar under graviditeten och en träff då alla i gruppen fått sin baby.


Året andra kurs startar torsdagen den 25 april 2019. Föräldragruppen är främst avsedd för dem som väntar sitt första barn och kursen lämpar sig bäst för dem som har beräknad tid för födsel i juni, juli eller augusti 2019. Kursen avslutas med en efterträff den 22 augusti 2019.

Som kursledare fungerar Lisa Holm Rinne, barnmorska på ÅUCS och amningssakkunnig; Liisa Jungar, doulakoordinator på Folkhälsan, ped.mag, och sexualrådgivare; Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling; Jånna Koivunen, barnledare i Åbo svenska församling och Annika Niemelä, ungdomsarbetsledare i Åbo svenska församling.

Vi träffas i Åbo svenska arbetarinstituts utrymmen på adressen Kaskisgatan 5, 20700 Åbo, 4 vån. Rum 405.


Kursavgiften är 27 euro per deltagare men vid behov kan deltagarna ansöka om bidrag för att täcka kursavgiften. Vänligen kontakta Liisa Jungar på e-postadressen liisa.jungar@folkhalsan.fi eller ring numret 044 488 3078 för mer information gällande eventuella bidragsansökningar.

Anmäl dig via Åbo svenska arbetarinstituts hemsida:

https://opistopalvelut.fi/abo/search.php?l=sv&search=att+v%C3%A4nta+barn


Välkommen med!

Tider :

25.04.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
02.05.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
09.05.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
16.05.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
23.05.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut
06.06.2019 18.00 - 20.15 Åbo svenska arbetarinstitut