Fortbildning kring skolans handlingsplaner - mobbning/likabehandling/jämställdhet

Startdatum: 03.04.2019
Kursperiod: 03.04.2019 - 03.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Österbotten - Rosenlunds prästgård
Adress: Trädgårdsgatan 6, 68600 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.01.2019
Anmälan stänger: 22.03.2019
Kurskod: 18U10019479

Dags att uppdatera skolans handlingsplan mot mobbning?
Hur kan skolans jämställdhets- och likabehandlingsplaner se ut?


Skolans handlingsplaner för att förebygga och ingripa i mobbning och för jämställdhet och likabehandling
ska bidra till att elever och studerande får vistas i en trygg skola. Dessa planer ska vara väl förankrade i skolvardagen.
De ska ständigt utvärderas, utvecklas och uppdateras så att de motsvarar det aktuella behovet
i skolan. Kränkningar och mobbning är ett ständigt aktuellt tema inom skolvärlden och därför är det
viktigt att skolans personal har beredskap att jobba med dessa frågor. Från 1.1.2017 är att alla inom den
grundläggande utbildningen ska ha en operativ jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan.

Vi erbjuder skolpersonal en fortbildning kring skolans handlingsplan mot mobbning, jämställdhets- och
likabehandlingsplan. Fortbildningen tar upp både den teoretiska grunden och hur vi verkställer planen i
praktiken i skolvardagen. Föreläsningar varvas med diskussioner och det finns möjlighet att dela erfarenheter
och sprida goda modeller. Vi strävar även efter att kunna motivera och inspirera skolpersonalen till
att jobba vidare med att främja trygga relationer i skolan.


Fortbildningen riktar sig till skolpersonal inom den grundläggande utbildningen samt andra stadiet. Fortbildningen är avgiftsfri.


VÄLKOMMEN!

Anmäl dig här

Tider :

03.04.2019 09.00 - 16.00 Rosenlunds prästgård