Virtuell fortbildning: Krispsykologi i skolan - att bemöta elever i kris

Startdatum: 19.01.2021
Kursperiod: 19.01.2021 - 19.01.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.01.2021
Anmälan stänger: 18.01.2021
Kurskod: 18FM0014001
Kurspris: Gratis

Välkommen att delta i en virtuell fortbildningsdag kring krispsykologi i skolan och bemötande av elever i kris. 


Tidtabell:


  •  9.00 Introduktion

  •  9.15 Unni Heltne: krisberedskapsarbete i skola (riktgivande rubrik). Unni Heltne jobbar vid Senter for krisepsykologi i Bergen.Unni föreläser på engelska, men det går bra att fråga och diskutera på svenska.

  • 11.45 Lunch

  • 12.30 Ann-Sofi Nylund: Barn i möte med döden – och att som vuxen stöda barn i sorg. Ann-Sofi Nylund arbetar som sjukhuspräst i Vasa.

  • 14.00 Paus

  • 14.15 Anne-Charlotte Kjerulf: Krispedagogiska metoder i skolvärlden. Anne-Charlotte "Ancha" Kjerulf jobbar bl.a. som utbildare och föreläsare inom temat krisarbete och krispsykologi. 

  • 16.00 Dagen avlutas

Fortbildningen är avgiftsfri och riktar sig till elev- och studerandevårdspersonal, skolans krisgrupp samt övriga intresserade. Fortbildningen ordnas via verktyget zoom, möteslänken skickas ut till anmälda 18.1 2021.


Anmälan görs senast 18.1 2021 kl 12 per epost till Maria:  maria.lingonblad@folkhalsan.fi.


 


 

Tider :

19.01.2021 09.00 - 16.00 På distans