Träffpunkten för unga - En kväll om ACT

Startdatum: 26.01.2023
Kursperiod: 26.01.2023 - 26.01.2023
Arrangör: FinFami
Folkhälsans förbund
Röda Korset
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Eksalen
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.01.2023 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18F10014001

Träffpunkten för unga, torsdagen 26.1 kl. 18-20 i Eksalen, Folkhälsanhuset Wasa


Välkommen på en temakväll om ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training)!

Malin Knip är psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare. Under kvällen berättar hon mer om ACT, tredje vågens kognitiva beteendeterapi, som också kan ses som en värdebaserad livsfilosofi och vi får pröva på olika ACT-övningar. Metoden ACT kan hjälpa dig med återhämtning, att acceptera tankar och känslor samt ge dig verktyg för stress- och ångesthantering.

Under kvällen kommer vi att fokusera på några av de s.k. kärnprocesserna inom ACT:
• Acceptans: ”det mesta i livet valde vi aldrig, vi fick det” att konstatera hur verkligheten ser ut, inte att nödvändigtvis gilla den
• Defusion eller "tro inte på allt du tänker": vi HAR tankar men vi ÄR inte våra tankar, olika metoder att hantera ”trailers” (obefogade orostankar inför framtiden) samt ”repriser” (tankar som vi redan tänkt kanske hundratals gånger och som har en negativ inverkan på oss).
• Värderingar: hur de skiljer sig från målsättningar och vad det innebär att gå i riktning mot sina värderingar

Efter föreläsningen finns tid för diskussion och fika.

Träffpunkten är ett samarbete mellan Röda Korset, FinFami och Folkhälsan i Österbotten. Det är en mötesplats där unga har möjligheten att få information om och diskutera aktuella och relevanta ämnen kopplat till psykisk hälsa och välmående. Under träffarna berättar inbjudna gäster eller erfarenhetsexperter sin historia. Verksamheten vill ge unga en plattform att ta del av varandras erfarenheter och lära av varandra samt skapa en mötesplats för att främja välmåendet hos unga vuxna.

Evenemanget är gratis och riktar sig främst till unga under 30 år.


 


Anmälningar senast 24.1 till https://www.lyyti.fi/reg/Traffpunkten__ACT_3493


Har du vidare frågor, hör av dig till yvonne.nyberg@folkhalsan.fiVÄLKOMMEN MED!


 

Tider :