Styrka, glädje och medkänsla: Slutseminarium (Vasa)

Startdatum: 07.11.2019
Kursperiod: 07.11.2019 - 07.11.2019
Arrangör: Folkhälsan forskning
Plats: Academill, Åbo akademi
Adress: Strandgatan 2, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Dimitri Paile
dimitri.paile@folkhalsan.fi
044-3339256
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.08.2019
Anmälan stänger: 30.10.2019
Kurskod: 00000014004
Kurspris: Gratis

Folkhälsans forskningsprojekt Styrka, glädje och medkänsla har sedan 2016 arbetat med interventioner för att stärka välbefinnande och resurser hos finlandssvenska barn, föräldrar och skolpersonal med hjälp av metoder inom positiv psykologi. Nu kan vi äntligen presentera våra resultat!

Skolinterventioner baserade på positiv psykologi och pedagogik har visat att studerande upplever ett ökat personligt engagemang och inre motivation för skolarbetet, ökad självkänsla, optimism och fler positiva relationer till kamrater. Samtidigt har depressions- och ångestsymptom samt generell stressnivå minskat.

Positiv psykologi ska inte förväxlas med okritiskt positivt tänkande. Om den klassiska psykologin fokuserar på att kartlägga svårigheter, handlar den positiva psykologin om att öka välbefinnande och stärka inre resurser.
 
Varmt välkommen till vårt slutseminarium!
Seminariet har tre huvudpunkter:

· Hur fungerar det att introducera ett program i positiv psykologi för skolelever, skolpersonal och föräldrar i finlandssvenska skolor? Vad ser vi för resultat? Hur kan man gå till väga?

· Vi har bjudit in en gästföreläsare från Geelong Grammar School i Australien, vicerektor Charlie Scudamore. Geelong var den första skolan i världen att införa positiv psykologi för hela skolan från dagis till gymnasiet och för all personal. De har nu ett eget insitut för positiv psykologi och en gedigen kunskap och erfarenhet på området. Seminariet erbjuder en unik möjlighet att få höra Charlie Scudamore berätta om erfarenheterna från Geelong och jämföra dem med vårt finländska projekt.

· Som avslutning på dagen och början på något nytt hoppas vi kunna sätta igång en bredare diskussion kring hur vi konkret och systematiskt kunde stärka välbefinnade i våra skolor. Kan vi skapa ett gemensamt nätverk för pedagoger, skolor och föräldrar inom positiv psykologi?
 
Program
09.00-09.30   Kaffe och interventionstorg
09.30-09.40   Välkomsthälsning av Ari-Pekka Toivari, verksamhetsledare för Folkhälsans förbund i Österbotten
09.40-10.00   Inledning: Om positiv psykologi och projektet Styrka, glädje och medkänsla
10.00-10.45   Flourishing Students: Att stärka elevers välbefinnande
10.45-11.45   Geelong Grammar School, Australia: The first school to introduce positive education. Experiences and research results. Charlie Scudamore, vicerektor
11.45-12.45   Lunch och interventionstorg
12.45-13.25   Flourishing Schools: Att stärka välbefinnandet hos skolpersonal
13.25-14.05   Flourishing Families: Att stärka familjers välbefinnande
14.05-14.30   Kaffe och interventionstorg
14.30-15.15   Geelong forts.
15.15-16.15   Paneldebatt: Frågor och vägen framåt. Hur kan vi sprida positiv psykologi/pedagogik i våra skolor? Kan vi skapa ett gemensamt nätverk för föräldrar och pedagoger inom positiv psykologi?

Seminariet är gratis, anmäl dig nu! (Lunch på egen bekostnad, kaffe ingår)

OBS! Vänligen notera att föredragen och paneldebatten hålls på engelska. Interventionstorg, frågor och allmän diskussion går bra på svenska eller finska.

Hoppas vi ses i höst!

https://www.folkhalsan.fi/gladje/

Anmäl dig här

Tider :

07.11.2019 09.00 - 16.15 Academill, Åbo akademi