Kunskapskaffe med Folkhälsan

Startdatum: 08.02.2022
Kursperiod: 08.02.2022 - 17.05.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Kurskod: 18FM0014001
Anmäl dig här

Jobbar du med barn, unga eller familjer och vill inspireras? Välkommen på våra mångprofessionella kaffestunder med Folkhälsans sakkunniga varannan tisdag kl. 8.30 - 9.00 på Teams. Du får ta del av en kort föreläsning och har möjligheten att diskutera temat efteråt. Du kan delta i ett eller flera tillfällen enligt intresse. Efter anmälan kommer du att bli inbjuden till varje tillfälle skillt. Du behöver inte anmäla om frånvaro. Tillfällena är kostnadsfria. 


8.2 Den mångkulturella betydelsen för välmående och hälsa
Forskningen visar att invandrare i Finland har i medeltal sämre hälsa i jämförelse med lokalbefolkningen. Som en organisation som har som mål att minska skillnader i hälsa är invandrare därför en särskilt viktig målgrupp att nå. Vad är viktigt att tänka på när det gäller välmående och hälsan ur ett mångkulturellt perspektiv?
Föreläsare Emina Arnautovic


22.2 Sällsynt mitt i livet. 
Vad kan det innebära att ha en sällsyntdiagnos? Att vara syskon eller förälder till någon med en genetiskt orsakad sjukdom? Vilka är behoven av stöd och information i olika skeden av livet? Annika Nyman och Maria Hintze berättar om verksamheten kring sällsynta diagnoser.
Föreläsare Annika Nyman & Maria Hintze


8.3 ”Tänk om” diskussionsmaterialet om normer – för en mer inkluderande verksamhet
Syftet med materialet ”Tänk om” är att väcka tankar och diskussioner, samt att inspirera till vidare arbete för att göra olika verksamheter mer jämlika, inkluderande och respektfulla. Materialet består av foton och berättelser om normer som kan vara ojämlika och begränsande i vårt samhälle och hur de kan påverka om man tillhör olika minoriteter eller bryter mot normer.
Föreläsare Sara Sundell


22.3 Unga omsorgsgivare – vem är de och varför behöver vi veta det?
Unga omsorgsgivare bär ansvar för någon annan eller för att livet ska fungera för andra. Kom och hör mer om dem, deras liv och vad vi kan göra för att stöda dem.
Föreläsare Jonna Skand


5.4 Den värdefulla leken och samspelet i familjen
Har ni bara lekt idag? Med hjälp av FHille-programmet får föräldern upp ögonen för hur samspelet med barnet ger glädje, samhörighet och insikt i barnets sätt att tänka och handla. Då märker föräldern att leka är mera än att bara leka. Under kaffestunden får du veta mer om vad FHille handlar om.
Föreläsare Johanna Sallinen & Nina Finnäs


19.4  Sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet i en integrationskontext Under året 2021 genomförde Folkhälsans förbund projektet Kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa (SENSE). Vi delar med oss lärdomar som projektet har gett och lyfter fram både utmaningar och best practice när vi talar om sexuell hälsa i en mångkulturell kontext. 
Föreläsare Senada Arnautovic


3.5 Dans för att stärka ungas psykiska hälsa - hur då?
Ungas psykiska ohälsa är idag alarmerande hög och nya, effektiva insatser efterfrågas. Den forskade metoden ”Dans för Hälsa” har piloterats i Helsingfors under våren 2022 och erfarenheter samt metoden presenteras.
Föreläsare Petra Turja


17.5 (O)gynnsamma barndomsupplevelser - (P)ACE och hoppfullhet som verktyg i mångprofessionellt samarbete.
Vad är (O)gynnsamma barndomsupplevelser (P)ACE och varför borde vi vara medvetna om dem? Hur hänger det ihop med hoppfullhet?
Föreläsare Saija Westerlund-Cook


Varmt välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

08.02.2022 08.30 - 09.00 På distans
22.02.2022 08.30 - 09.00 På distans
08.03.2022 08.30 - 09.00 På distans
22.03.2022 08.30 - 09.00 På distans
05.04.2022 08.30 - 09.00 På distans
19.04.2022 08.30 - 09.00 På distans
03.05.2022 08.30 - 09.00 På distans
17.05.2022 08.30 - 09.00 På distans