Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?

Startdatum: 07.04.2021
Kursperiod: 07.04.2021 - 07.04.2021
Arrangör: Folkhälsans förbund
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 25.01.2021 09.00
Anmälan stänger: 24.03.2021
Kurskod: 180K0014007

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?


Utbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och omfattar en teoridel samt fyra praktiskt orienterade moduler. Under den inledande teoridelen definierar vi begreppen självreglering och hälsofrämjande samt klarlägger hjärnans funktioner och kopplingar till självregleringen. I modulerna ger vi förslag på hälsofrämjande lekar, övningar och material som stärker självregleringsförmågan. Innehållen i de olika modulerna fokuserar på sociala-och emotionella färdigheter, språkutveckling, kost samt fysisk aktivitet och återhämtning.


Program:


12-12.45 Teoretisk bakgrund till självreglering och hjärnans funktioner


12.45-13.25 Relationer


13.25-13.40 PAUS


13.40-14.20 Kost


14.20-15.00 Språk


15.00-15.40 Rörelse och återhämtning


15.40-16 Avslutning


Välkommen!


Föreläsare från Folkhälsans förbund:


Linda Hongisto, Kostrådgivare Nyland


Susanna Strandback, Sakkunnig inom kost och hälsa


Saija Westerlund-Cook, Sakkunnig i familjearbete


Maria Stoor-Grenner, Sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete och småbarnspedagogik


Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, Sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete och småbarnspedagogik


Anna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa


Daniela Lindqvist, sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning


Johanna Sallinen, Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik


 


Kursarrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Folkhälsans förbund


Om programmet: 


överinspektör Malin Eriksson, fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 0295 018 618 


Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson,  fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 0295 018 021 


 
 

Tider :