Har du koll på barnets rättigheter?

Startdatum: 04.04.2024
Kursperiod: 04.04.2024 - 18.04.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 20.11.2023 09.00
Anmälan stänger: 01.04.2024
Kurskod: 18FM0014003
Anmäl dig här

Har du koll på barnets rättigheter?


Utbildningen består av två virtuella träffar på a´2,5 h som ger dig stöd och verktyg för att implementera barnkonventionen i ditt arbete på daghemmet. Under utbildningen presenteras en virtuell plattform som hjälper dig att steg för steg öka barns rättigheter på daghemmet. Plattformen innehåller videofilmer, texter och övningar utvecklade av olika sakkunniga. Innehållet ger dig mer kunskap och insikter i hur du kan arbeta för att barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet på daghemmet och är uppbyggd så att du mellan de olika modulerna kan reflektera och prova på olika övningar med barnen och med kollegiet.


Vi rekommenderar att minst två personer per enhet deltar. Utbildningen är kostnadsfri.

Träff I: 4.4.2024 kl. 12.30-15.00

• Barnkonventionen- grundprinciper och vår barnsyn
• Hur kan vi systematiskt påbörja arbetet för att öka barnets rättigheter på daghemmet?


• Inflytande och delaktighet


• Tips på verksamhet och material


Träff II: 18.4.2024 kl. 12.30-15.00

• Allas lika värde och rättigheter
• Rätt till liv och utveckling
• Närgranska vardagssituationer på daghemmet
• Följ upp och utvärdera?
• Tips på verksamhet och material


 

Anmäl dig här

Tider :

04.04.2024 12.30 - 15.00 På distans
18.04.2024 12.30 - 15.00 På distans